Parning är gjord!

Beräknad nedkomst under vecka 11-12

Inga valpar säljer till sällskap.

Säljes endast till aktiva hem med en tydlig bild av sitt hundägande med inriktning mot prov, tävling eller praktisk jakt.

Eventuellt sökes fodervärd.